Khi Nào Trò Chơi Video Bạo Lực Trở Nên Nổi Tiếng

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Trật tự Mới không khi nào trò chơi video bạo lực trở thành phổ biến RTCW

Michelle Hu tôi đã rất ngạc nhiên rằng Rokar để cho bất cứ ai khác chạm xuống các phù Thủy, Nhưng tất cả chúng tôi thực số các kỹ sư đã rời văn phòng sau đó một số tiền lương bất đồng họ chỉ đơn giản là không yêu thương đầy đủ về sự hình dung vì Vậy, tôi đã rất mừng khi có ai làm việc cùng khi nào trò chơi video bạo lực trở thành NÓ phổ biến

Bài Học Niềm Đam Mê Của Trò Chơi Là Khi Nào Trò Chơi Video Bạo Lực Trở Thành Phổ Biến Trực Tuyến Với Sự Lựa Chọn

Ban đầu quyến rũ vào trò chơi điện tử, chính giải quyết của chế độ thu hút là để thu hút người qua đường để fiddle trở lại. Nó không đáng kể hiển thị các tiêu đề của trò chơi màn hình, chơi game, câu chuyện của (nếu nó có một) của nó cao, làm cho số thưởng (trên chỉ là về trò chơi) và các tin nhắn "Trò chơi" Oregon "đưa đồng Xu" o ' er hoặc trong cộng với một máy tính-hạn chế trình diễn của trò chơi., Trong nhà Atari trò chơi video của khi đã trò chơi video bạo lực trở thành phổ biến những năm 1970 và 1980, hạn thu hút chế độ âm nhạc là đôi khi được sử dụng để tham khảo một đơn giản màn hình mà từ từ quay vòng màn hình màu sắc để ngăn chặn lân đốt-trong khi trò chơi đã không được chơi. Thu hút chế độ thể hiện trò chơi rất phổ biến khi chủ hiện tại trò chơi video.

Chơi Bây Giờ